Stichting Mantaan

Stichting Mantaan maakt theater met en voor speciale doelgroepen op bijzondere locaties.

Vanaf 2009 richt Mantaan zich steeds meer op het werken met

kinderen en jongeren met en zonder beperking.

Onze missie:

Mantaan wil actief meewerken aan het totstandkomen van een inclusieve samenleving, waarin ieder individu onderdeel is van een open gemeenschap. Theater is bij uitstek een middel om met elkaar te leren samenwerken en om te leren gaan met elkaars verschillen.